Radiologia dla lekarzyRadiologia dla lekarzy
tv zdrowiepublicystykakonferencjeencyklopedia rada naukowa zalogujblogdyskusjeopeneditorialboard
Sunday, 28 May, 2017

Sekcja: Środki cieniujące

Rola obrazowania PET/CT w onkologii pediatrycznej

Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Wprowadzenie do badań perfuzyjnych tomografii komputerowej.

Artykuł prezentuje procedurę generowania obrazów, zastosowanie oraz zasady interpretacji badań perfuzyjnych tomografii komputerowej. Przedstawia wady oraz zalety tej technologii w ocenie perfuzji.
Autor: Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik , 2009-06-28

Badania perfuzyjne TK w udarze mózgu – czy doprowadzą do poprawy wyników leczenia?

Artykuł prezentuje zastosowanie badań perfuzyjnych TK w diagnostyce udaru niedokrwiennego, krwawienia podpajęczynówkowego oraz ocenie ryzyka ukrwotocznienia udaru. Przedstawia potencjalny kierunek rozwoju leczenia udaru w oparciu o ocenę perfuzji.
Autor: Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik , 2009-06-28

Mikropęcherzyki: zastosowanie ultrasonografii do celowanego podawania leków

Artykuł przedstawia zastosowanie ultrasonografii ze środkiem kontrastowym (mikropęcherzyki) do celowanego podawania leków. Omówiono przykłady z zakresu terapii genowej i onkologii.
Autor: Godlewska Joanna , 2009-06-15

Rozwój molekularnej diagnostyki obrazowej: zastosowanie perfluorokarbonu (PFC)

Artykuł omawia rolę nanocząsteczek w celowanej diagnostyce obrazowej na przykładzie perfluorokarbonu (PFC).
Autor: Godlewska Joanna , 2009-06-15

Nefropatia pokontrastowa

Nefropatia pokontrastowa (CIN) stała się szeroko dyskutowanym tematem w nowoczesnej kardiologii. Obecnie CIN jest rozpoznawana jako trzecia wiodąca przyczyna ostrej niewydolności nerek nabytej w szpitalu.

Autor: Lekarz Elżbieta Kalicińska , 2008-06-01

Ostra encefalopatia po koronarografii z iohexolem

Autor: Lekarz Magdalena Romanowicz , 2008-01-24

Karmienie piersią a procedury radiologiczne

Autor: Lekarz Magdalena Romanowicz , 2008-01-24

Karmienie piersią a procedury radiologiczne

Karmienie piersią a procedury radiologiczne czyli co jest bardziej niebezpieczne dla dziecka: sztuczne mleko czy mleko matki po badaniu z użyciem kontrastu.
Autor: Lekarz Magdalena Romanowicz , 2007-12-30

Tomografia komputerowa głowy i szyi - do której ręki podawać kontrast

Tomografia komputerowa głowy i szyi - do której ręki podawać kontrast
Autor: Lekarz Magdalena Romanowicz , 2007-12-30

Środki cieniujące stosowane w radiologii

Autor: lek. Miłosz Jaguszewski , 2007-12-28

Ostra encefalopatia po koronarografii z iohexolem

Prezentujemy rzadkie zjawisko ostrej, odwracalnej encefalopatii, występującej po angioplastyce z użyciem iohexolu jako środka kontrastowego.

Autor: Lekarz Magdalena Romanowicz , 2007-12-28

Środki kontrastowe nie są takie złe jak je malują - opinia eksperta

Rozmowa z Kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Konsultantem Krajowy d/s Medycyny Nuklearnej Prof. dr hab. n. med. Leszkiem Królickim
Autor: lek. Kamil Zalewski , 2007-09-01

Porównanie częstości występowania objawów niepożądanych po podaniu mono-i dimerycznych środków kontrastowych

Mimo zmniejszenia ilości objawów niepożądanych po wprowadzeniu niejonowych, monomerycznych środków kontrastowych, ich liczba stanowi poważny problem kliniczny.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health 550 - First Avenue - MHL 400 New York, NY 10016-6402 , 2006-07-25

Nefropatia pokontrastowa - strategie profilaktyki

Nefropatia wywołana środkami kontrastowymi stanowi powikłanie procedur diagnostycznych i trzecią co do częstości przyczynę jatrogennej ostrej niewydolności nerek.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health New York , 2006-07-23

Wpływ niejonowego monomerycznego środka kontrastowego na parametry hemodynamiczne podczas angiografii tętnicy płucnej

Selektywna angiografia tętnicy płucnej pozostaje nadal referencyjną metodą w diagnostyce przewlekłego nadciśnienia płucnego spowodowanego zatorowością płucną.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health New York , 2006-07-21

Ocena krążenia płucnego przy użyciu angio-TK i środków kontrastowych na bazie związków gadolinu

Badanie MR z zastosowaniem środka kontrastowego zawierającego związki gadolinu coraz częściej wypiera badania obrazowe, w których rutynowo używano środków jodowych.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health New York , 2006-07-19

Porównanie monomerycznych i dimerycznych jodowych środków kontrastowych: badanie serca z użyciem tomografii wiązki elektronowej

Badania angio-TK w których wykorzystuje się metodę tomografii wiązki elektronowej a ostatnio wielorzędowa tomografia komputerowa stanowią nieinwazyjną alternatywę dla badania angiograficznego.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health New York , 2006-07-17

Skórne objawy niepożądane środków kontrastowych

Wprowadzenie na rynek nowych niejonowych środków kontrastowych poprawiło zarówno bezpieczeństwo ich stosowania jak i jakość uzyskiwanych obrazów.
Autor: Lidia Glodzik-Sobanska MD, PhD Research Scientist NYU- Center for Brain Health New York , 2006-07-15

Angiografia MR z użyciem środka cieniującego w obrazowaniu naczyń układu tętnic szyjnych i kręgowo-podstawnych

Zmiany miażdżycowe tętnic szyjnych i kręgowych są jedną z głównych przyczyn udaru i dotyczą w Stanach Zjednoczonych około 500000 osób rocznie. Zmiany umiejscowione w krążeniu kręgowo- podstawnym są potencjalnie częściej śmiertelne, będąc przyczyną udaru pnia mózgu, często zakończonego zgonem.

Autor: Lidia Głodzik-Sobańska, MD, PhD, Research Scientist, NYU- Center for Brain Health, 550 - First Avenue - MHL 400, New York, NY 10016-6402 , 2006-02-27

MRI po dopochwowym podaniu środka cieniującego – ocena wczesnego stadium zaawansowania raka szyjki macicy

Stadium zaawansowania raka szyjki macicy określa się zazwyczaj w oparciu o dane kliniczne, zgodnie z klasyfikacją International Federation of Gynecology and Obstetric (FIGO).
Autor: dr Lidia Głodzik-Sobańska , 2005-09-04

N-acetylocysteina nie zapobiega nefropatii po kontraście

Jak wynika z najnowszych badań, zastosowanie N-acetylocysteiny nie zmniejsza prawdopodobieństwa wystąpienia nefropatii wywołanej kontrastem (contrast induced nephropathy - CIN) po zabiegu cewnikowania serca u pacjentów z małym i średnim ryzykiem wystąpienia tego powikłania.
Autor: Andrzej Boszczyk , 2005-06-15

Stężony kontrast poprawia wizualizację zmian w wątrobie

Francuscy i niemieccy badacze uważają, że stosowanie nowych, stężonych środków kontrastowych poprawia wizualizację zmian w wątrobie. Nowe środki zapewniają także większe bezpieczeństwo pacjenta ze względu na użycie mniejszych objętości kontrastu i zmniejszenie szybkości wlewu
Autor: Andrzej Boszczyk , 2005-06-02

Częstość występowania i czynniki ryzyka udaru mózgu po cewnikowaniu naczyń wieńcowych: prospektywna ocena na podstawie obrazowania dyfuzji

Cewnikowanie naczyń wieńcowych jest standardową procedurą diagnostyczną stosowaną w kardiologii, zaś interwencje przezskórne szeroką stosowaną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych. Powszechnie uważa się je za bezpieczne
Autor: dr med Lidia Sobańska , 2005-05-26

Przeciek kontrastu do krążenia podczas HSG nie jest groźny

Histerosalpingografia jest techniką z wyboru stosowaną do diagnostyki układu rozrodczego u niepłodnych kobiet. Zastosowanie kontrastu zwiększa możliwości tego badania. Istnieją doniesienia dotyczące przypadków przedostania się środka kontrastowego do naczyń limfatycznych i żylnych w czasie badania, lecz nie wiadomo na ile poważne jest to zagrożenie
Autor: Andrzej Boszczyk , 2005-05-17

Zastosowanie iodixanolu w angiografii nerkowej bardziej opłacalne niż iohexolu

Izoosmolalny środek kontrastowy, iodixanol, jest droższy niż niskoosmolalny iohexol, ale w ostatecznym rozrachunku może okazać się bardziej opłacalny w użyciu w badaniach pacjentów z cukrzycą i upośledzoną funkcją nerek. Do takich wniosków dochodzą naukowcy, którzy przeprowadzili badanie zatytułowane Nefrotoksyczność u Pacjentów Wysokiego Ryzyka Poddawanych Angiografii (Nephrotoxic Effects in High-Risk Patients Undergoing Angiography - NEPHRIC)
Autor: Andrzej Boszczyk , 2005-05-06

Ultrasonografia z kontrastem skuteczniejsza od klasycznej w ocenie tępego urazu wątroby

Radiology Review- Ultrasonografia z kontrastem (contrast-enhanced ultrasound - CEUS) jest skuteczna w ocenie tępego urazu wątroby. Jak podają włoscy radiolodzy, cechuje się ona wyższą czułością od konwencjonalnej ultrasonografii
Autor: opracował Andrzej Boszczyk , 2005-04-08

Śledzenie bolusa kontrastu umożliwia optymalne dobranie opóźnienia w TK nerek.

Pojawienie się skanerów wielorzędowych o większej liczbie detektorów przyspieszyło przebieg wszystkich badań, a wśród nich obrazowania nerek. Tym ważniejsze stało się odpowiednie zgranie podania kontrastu z obrazowaniem.
Autor: opracował Andrzej Boszczyk , 2005-03-21

Wyższe stężenie - lepszy obraz. Kontrast Bracco ma udowodnione zalety kliniczne w MDCT- ECR 2005

Produkowany przez Bracco środek kontrastowy Iomeron® 400 zapewnia uzyskanie optymalnych obrazów w wielorzędowej tomografii komputerowej (MDCT)
Autor: opracował Andrzej Boszczyk , 2005-03-10

Izoosmolarne i niskoosmolarne środki kontrastowe są porównywalne w diagnostyce zatorowości płucnej

Badanie opublikowane w wydaniu on-line Radiology stwierdza, że izoosmolarne środki kontrastowe nie mają znaczącej przewagi nad niskoosmolarnymi, gdy porównujemy jakość wzmocnienia tętnic w angiografii TK
Autor: Opracował: Andrzej Boszczyk , 2005-03-02

Primary stenting of subclavian and innominate artery occlusive disease: A single center's experience

To review immediate and midterm results of primary stenting for innominate and subclavian artery occlusive lesions.
Autor: E.N.Brountzos, B.Petersen, C.Binkert, I.Panagiotou, J.A.Kaufman , 2005-02-20

MultiHance® - Nowy środek kontrastujący o wysokiej wartości relaksacyjności do stosowania w diagnostyce centralnego układu nerwowego

Stwardnienie rozsiane (Multiple Sclerosis – MS) jest chorobą zapalną centralnego układu nerwowego (CNS) charakteryzującą się w klasycznej postaci występowaniem nawracających deficytów neurologicznych [1]. W diagnostyce bierze się pod uwagę przebieg choroby pacjenta i objawy kliniczne
Autor: opracował Andrzej Boszczyk , 2005-02-12

Ultrasonografia wykazuje wynaczynienie kontrastu u pacjentów ostrodyżurowych, TK potwierdza go.

W badaniu, które ma ważne implikacje dla pacjentów ostrego dyżuru, włoscy badacze wykazali, że przy użyciu USG z kontrastem można uwidocznić wynaczynienie zakontrastowanej krwi. Badanie tomografii komputerowej potwierdziło diagnozę u większości pacjentów
Autor: opracował Andrzej Boszczyk , 2005-02-07

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty

Jak twierdzi grupa badaczy z Changhai Hospital z Szanghaju w Chinach trójwymiarowa angiografia rezonansem magnetycznym z kontrastem (3D CE-MRA) jest obiecująca w diagnozowaniu i leczeniu rozwarstwienia aorty. Zaletami 3D CE-MRA są szybkość, skuteczność i nieinwazyjność
Autor: Shalmali Pal, dzięki uprzejmości AuntMinnie opracował Andrzej Boszczyk , 2005-01-24

Wyniki PET i SPECT potwierdzają małą wartość prognostyczną MMSE w chorobie Alzheimera

Mini-Mental State Examination (MMSE), rozwinięte w latach siedemdziesiątych w Johns Hopkins Hospital w Baltimore, jest szeroko rozpowszechnioną metodą oceny zaawansowania demencji
Autor: lek med Magdalena Godlewska , 2005-01-14

MDCT wiarygodne w diagnostyce trzustki dwudzielnej

Trzustka dwudzielna to wrodzona wada trzustki, która występuje gdy przewody brzuszny i grzbietowy nie połączą się podczas rozwoju śródmacicznego.
Autor: Eric Barnes dzięki uprzejmości AuntMinnie.com opracowała Katarzyna kabat , 2004-04-30

Wielofazowe MDCT z kontrastem wzmacnia wątrobę, oraz wyniki urografii

Związki kontrastujące i protokoły thin-slice MDCT przynoszą potężną zmianę w obrazowaniu narządów jamy brzusznej. Badacze z Wielkiej Brytanii niedawno pokazali szerokie zastosowanie dwufazowego MDCT do diagnostyki hematurii
Autor: Eric Barnes dzięki uprzejmości AuntMinnie.com opracowała Agata Kubaszek , 2004-03-15

Echogeniczne liposomy celują w blaszkę miażdżycową w celach diagnostycznych i leczniczych

Badacze z Northwestern University pracują nad nowym narzędziem stosowanym w chorobach sercowo-naczyniowych - immunoliposomami echogenicznymi (ELIPs- echogenic immunoliposomes )
Autor: Bruce Sylvester dzięki uprzejmości AuntMinnie.com opracowała Katarzyna Kabat , 2004-03-12

Obrazy CT w fazie tętniczej wykrywają infekcje grzybicze

Pacjenci o obniżonej odporności są w dużym stopniu narażeni na inwazyjne infekcje grzybicze, szczególnie wątroby i śledziony
Autor: Eric Barnes, dzięki uprzejmości AuntMinnie.com opracowała Katarzyna Kabat , 2004-02-27

Badanie CONTRAST: Fenoldapam nieskuteczny w zapobieganiu nefropatii indukowanej kontrastem

Największe dotychczas przeprowadzone badanie leku przeciwnadciśnieniowego Fenoldapamu nie wykazało korzyści nad placebo w zapobieganiu nefropatii wywołanej podaniem kontrastu.
Autor: dzięki uprzejmości tctmd opracowała lek. Katarzyna Kabat , 2003-05-26
Słowa kluczowe:
angio-MR angiografia nerkowa angiografia płucna angiografia tk badania naukowe cewnikowanie serca choroba Alzheimera choroby nerek choroby układu moczowego cyfrowa angiografia subtrakcyjna dyfuzja rezonansu magnetycznego działania niepożądane leków ECPW fenoldapam gorączka grzybica guzy wątroby histerosalpingografia HSG immunoliposomy echogeniczne kontrast kontrast izoosmolalny kontrast izoosmolarny kontrast niskoosmolalny kontrast niskoosmolarny MDCT MMSE MultiHance N-acetylocysteina nefropatia Obrzęk naczynioruchowy (Quinckego) ocena krążenia płucnego pokrzywka radiologia rozwarstwienie aorty rumień rumień wielopostaciowy SPECT Stwardnienie rozsiane środki kontrastowe tętniak aorty trzustka Trzustka dwudzielna Udar mózgu ultrasonografia z kontrastem uraz wątroby urografia wątroba Wielorzędowa tomografia komputerowa zakrzep związki gadolinu
 

Nawigator

Radiolog:Obrazowanie głównych układówRadiologia zabiegowaRadiologia pediatrycznaIzotopy promieniotwórczeŚrodki cieniująceRadiobiologia
Chirurg:Chirurgia dziecięcaChirurgia klatki piersiowejChirurgia szczękowo-twarzowaKardiochirurgiaMedycyna sportowaNeurochirurgiaTransplantologia klinicznaChirurgia naczyniowaChirurgia onkologicznaChirurgia plastycznaChirurgia w innych specjalizacjachChirurgia ogólna
Ginekolog:CiążaCykl miesiączkowyUrologia ginekologicznaEndokrynologia ginekologicznaNiepłodnośćGinekologia dziecięca i dziewczęcaOnkologia ginekologicznaCzęste chorobySeksuologiaGinekologia operacyjnaAntykoncepcjaDiagnostyka ginekologiczna
Kardiolog:Diagnostyka kardiologicznaNagłe zatrzymanie krążeniaChoroba niedokrwienna sercaZaburzenia rytmuWady sercaNiewydolność sercaNadciśnienie tętnicze
Onkolog:Nowotwory u dzieciRak piersiNowotwory płucaNowotwory głowy i szyiRak tarczycyNowotwory przewodu pokarmowegoNowotwory układu moczowo-płciowegoNowotwory narządu rodnegoNowotwory układu krwiotwórczegoNowotwory OUNNowotwory skóryMięsaki tkanek miękkichLeczenie bólu nowotworowegoGenetyka nowotworówBadania przesiewoweDiagnostyka onkologiczna
Genetyk:Choroby metaboliczneChoroby wieloczynnikoweCytogenetykaDysmorfologiaGenetyka klinicznaGenetyka medycznaGenetyka molekularnaNeurogenetykaOnkogenetyka
Inne:PublicystykaPrawo i medycynaFarmakoekonomikaLifestyleObalamy mityFarmakologia
Lekarz zakaźnik:Zakażenia wrodzone u dzieciWirusowe zapalenia wątrobyHIV/AIDSChoroby przewodu pokarmowegoChoroby układu oddechowegoChoroby odzwierzęcePosocznica
 

© 2000-2007 Activeweb Medical Solutions.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strony naszych Partnerów otworzą się w nowym oknie. Informacje płatne Premium. Informacje sponsorowane.
cafe news