Radiologia dla lekarzy http://www.radiolog.pl Informacje dla lekarzy - opracowania medyczne Copyright © OpenMedica from Activeweb Medical Solutions. All rights reserved. pl-pl Sun, 28 May 2017 12:05:47 CEST Sun, 28 May 2017 12:05:47 CEST Badania obrazowe w guzach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8349.html?rss=9 lek. Mirosław Kiedrowski GIST (gastrointestinal stromal tumors) to najczęstsze guzy mezenchymalne przewodu pokarmowego. To heterogenna grupa mięsaków o zróżnicowanej złośliwości, sprawiająca trudności w diagnostyce przedoperacyjnej. Artykuł przedstawia cechy GIST w wybranych badaniach obrazowych w korelacji z cechami patomorfologicznymi oraz rolę badań obrazowych w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie. Fri, 21 May 2010 00:05:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8349.html Monitor w diagnostyce medycznej http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8347.html?rss=9 Adam Koźbiał, manager ds. medycyny cyfrowej, Veracomp SA Wśród zbiorów jednej z najbardziej prestiżowych organizacji radiologicznych na świecie – American College of Radiology (ACR), znajdziemy istotny z punktu widzenia wszystkich lekarzy diagnostów dokument. „Techniczne standardy dla obrazowania medycznego”, sformułowane przez ACR, odkrywają przed nami kluczowe zalecenie, które ma wpływ na bezpieczeństwo i zaufanie do stawianej diagnozy. Fri, 14 May 2010 00:05:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8347.html Kolor w diagnozowaniu medycznym http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8346.html?rss=9 Adam Koźbiał, manager ds. medycyny cyfrowej, Veracomp SA Ostatnie lata przyniosły światu medycznemu gwałtowny rozwój cyfrowej radiologii. Standardem staje się powoli cyfrowy zakład radiologii, w którym nowoczesne technologie pozyskania i wyświetlenia obrazu w cyfrowej wersji zastąpiły analogowe filmy. Jednak cyfrowy obraz w medycynie to nie wszystko – dla właściwego rozpoznania diagnostyka potrzebuje także koloru czy trójwymiaru. Fri, 14 May 2010 00:05:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8346.html Kolonografia CT - czy wirtualna kolonoskopia może zastąpić klasyczną? http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8313.html?rss=9 lek. Mirosław Kiedrowski Rak jelita grubego (RJG) to choroba cywilizacyjna. W krajach cywilizacji zachodniej jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z przyczyn nowotworowych. RJG zwykle rozwija się na podłożu łagodnych nowotworów - gruczolaków. Ich usuwanie zapobiega rozwojowi RJG. Zgodnie ze stanowiskiem kilku amerykańskich towarzystw gastroenterologicznych jedną z możliwych metod przesiewowych jest kolonografia CT. Mon, 08 Mar 2010 00:03:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8313.html Zastosowanie badania 18F FDG PET a terapia neoadiuwantowa u pacjentów z rakiem przełyku: przegląd systematyczny http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8310.html?rss=9 lek. med. Marcin Sobiech Rak przełyku charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. Podstawowym sposobem leczenia chorych z tym nowotworem jest leczenie chirurgiczne. Jest to jednak terapia mało skuteczna, ponieważ odsetek 5 &... Mon, 01 Mar 2010 00:03:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8310.html Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8230.html?rss=9 lek. Joanna Godlewska Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka Sun, 01 Nov 2009 00:11:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8230.html Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8229.html?rss=9 lek. Joanna Godlewska Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych. Sun, 01 Nov 2009 00:11:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8229.html Zasada ALARA w onkologii pediatrycznej http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8228.html?rss=9 Autor: lek. Joanna Godlewska Artykuł omawia wdrażanie zasady ALARA w diagnostyce obrazowej dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej Sun, 01 Nov 2009 00:11:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8228.html Rola obrazowania PET/CT w onkologii pediatrycznej http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8227.html?rss=9 lek. Joanna Godlewska Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych. Sun, 01 Nov 2009 00:11:00 CET http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8227.html Elastografia w diagnostyce narządu ruchu http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8188.html?rss=9 lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik Artykuł prezentuje potencjalne zastosowania elastografii w diagnostyce narządu ruchu. Thu, 01 Oct 2009 00:10:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8188.html Elastografia w diagnostyce włóknienia wątroby http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8187.html?rss=9 lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik Ograniczenia oraz inwazyjność biopsji wątroby doprowadziły do poszukiwań innych metod oceny włóknienia wątroby. Elastografia jest najlepszą z dostępnych nieinwazyjnych procedur diagnostycznych. Thu, 01 Oct 2009 00:10:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8187.html Czy elastosonograficzna skala Tsukubo może zastąpić BI-RADS US w raku piersi? http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8186.html?rss=9 lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik Artykuł przedstawia korzyści z wykorzystania elastografii w ultrasonograficznej ocenie guzów piersi. Thu, 01 Oct 2009 00:10:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8186.html Elastografia endowaskularna w diagnostyce choroby wieńcowej http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8185.html?rss=9 lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik Prezentujemy możliwości elastografii endowaskularnej w wykrywaniu niestabilnych blaszek miażdżycowych. Thu, 01 Oct 2009 00:10:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8185.html Elastografia, czyli jak zobrazować właściwości mechaniczne tkanek? http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8184.html?rss=9 lek. Bartosz Baścik, dr n. med. Adam Zapaśnik Artykuł prezentuje zasady powstawania oraz interpretacji obrazów elastograficznych. Przedstawia różne zastosowania i potencjalne kierunki rozwoju. Thu, 01 Oct 2009 00:10:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8184.html Wkłucie centralne w stanach nagłych – najbezpieczniej z USG http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8145.html?rss=9 lek. Łukasz Szmygel W stanach zagrożenia życia często niezbędne jest wykonanie wkłucia centralnego. Prostą metodą ułatwiającą jego wykonanie jest wykorzystanie aparatu ultrasonograficznego dającego możliwość monitorowania przebiegu tej procedury w czasie rzeczywistym. Tue, 01 Sep 2009 00:09:00 CEST http://www.radiolog.pl/mod/archiwum/8145.html